آریا بانو
گورستانی به قدمت تاریخ
دوشنبه 24 خرداد 1400 - 08:25:08
آریا بانو - امامزاده عبدالله یکی از معروفترین امامزاده های شهرری است که با وجود مدفون بودن مشاهیر بسیار و بنام بودن خود، حتی برای مردم شهرری ناآشنا و مهجور است.در گورستان این امامزاده شخصیت‌های سرشناسی چون صابر همدانی‌، صادق سرمد، وحید دستگردی‌، محمد هاشم افضل العلما، شمس‌العلمای محلاتی‌، محمد ثانی خوانساری‌، سلیمی قلم، شیخ مجد رازی، ادیب پیشاوری، استاد جعفرشهیدی، علی دشتی، عمادالکتاب و شهدای 16 آذر مدفون هستند.

همه عکس ها | http://www.tehranpicture.ir/u/1s0

آریا بانو

گورستانی به قدمت تاریخ

آریا بانو

گورستانی به قدمت تاریخ

آریا بانو

گورستانی به قدمت تاریخ

آریا بانو

گورستانی به قدمت تاریخ

http://www.banounews.ir/Fa/News/606035/گورستانی-به-قدمت-تاریخ
بستن   چاپ