آریا بانو
جدید ترین عکس ها از ماه گرفتگی اخیر
پنجشنبه 6 خرداد 1400 - 12:55:21
آریا بانو - آخرین خبر / با هم‌راستا شدن ماه، زمین و خورشید، سایه‌ی قمر زمین در مناطق اطراف اقیانوس آرام، ماه‌گرفتگی (خسوف) کامل ایجاد کرد که از 14:15 تا 17:22 به وقت تهران (05:45 تا 08:52 منطقه‌ی زمانی شرقی) طول کشید و اوج گرفت در ساعت 15:49 به وقت تهران (07:19 منطقه‌ی زمانی شرقی) بود. بدین ترتیب این ماه‌گرفتگی در ایران قابل رؤیت نبود و بهترین مکان برای رصد آن هاوایی است که ماه در نیمه شب می‌گیرد.

آریا بانو


عکس ها به ترتیب از:
Tyler Jay
Bray Falls

http://www.banounews.ir/Fa/News/595525/جدید-ترین-عکس-ها-از-ماه-گرفتگی-اخیر
بستن   چاپ