آریا بانو
کرونا/ اعلام جدول زمانبندی واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران
شنبه 18 ارديبهشت 1400 - 22:50:01
آریا بانو - روزیاتو / تزریق واکسن کرونا از اسفند 99 در ایران آغاز شده است و تا کنون تعداد اندکی از افراد توانسته اند این واکسن را دریافت کنند. به همین ترتیب زمان بندی واکسیناسیون کرونا بر اساس ردیف شغلی و سنی در ایران به شرح زیر اعلام شده است.
فاز اول: حدود یک و نیم میلیون نفر
در فاز اول تزریق واکسن کرونا یعنی در اسفند 99 کارکنان مستقیم تغسیل متوفیان کووید 19، پرسنل آزمایشگاه‌های کووید و نمونه بردار‌ها و کارکنان خط اول حوزه بهداشت واکسینه شده اند.
کارکنان خط اول حوزه درمان و پزشکی، پرسنل عملیاتی اورژانسی کشور، مرکز نگهداری سالمندان، جانبازان و معلولین و کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت روستایی از اسفند 99 تا فروردین 1400 واکسینه شده اند و سایر کارکنان بیمارستان‌های بستری کننده کووید 19 تاپایان اردیبهشت واکسینه خواهند شد که جمعا حدود یک و نیم میلیون نفر می‌شوند.
فاز دوم: حدود 12 میلیون نفر
در فاز دوم واکسیناسیون کرونا حدود 12 میلیون نفر واکسن را تزریق خواهند کرد.
واکسیناسیون گروه سنی بالای 80 سال از اردیبهشت تا خرداد 1400 را شامل می‌شود. همچنین در خرداد و تیرماه 1400 گروه‌های سنی 65 تا 79 سال واکسینه خواهند شد که اولویت در ابتدا با سنین بالاتر است. همچنین تا پایان تیر ماه افراد 16 تا 64 سال که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند واکسیناسیون خواهند شد.
در تیر و مرداد 1400 گروه‌های سنی 60 تا 64 سال واکسن را دریافت می کنند.
فاز سوم: حدود 4 میلیون نفر
گفتنی است که در فاز 4 واکسیناسیون کرونا حدود 4 میلیون نفر واکسن تزریق می‌کنند.
در مرداد و شهریور امسال ساکنان در زندان‌ها و مراکز تادیب، پرسنل پلیس، نظامیان و سربازان در پادگان ها، گرمخانه ها، کمپ‌های معتادین و مهاجرین، پرسنل بانک ها، حمل و نقل عمومی و آموزش واکسیناسیون می‌شوند و همین عمل در مرداد ماه برای معلمین و کارکنان مدارس انجام خواهد شد.
فاز چهارم: حدود 40 میلیون نفر (با کسر جمعیت فاز دوم)
گروه سنی 55 تا 59 سال در شهریور 1400 واکسینه می‌شوند و در مهر 1400 گروه‌های سنی 50 تا 54 سال و 45 تا 49 سال در اولویت دریافت واکسن خواهند بود.
در آبان 1400 هم گروه‌های سنی 30 تا 39 سال به ترتیب از سنین بالاتر واکسن را تزریق می‌کنند، همین عمل برای گروه سنی 25 تا 34 سال در آذر امسال انجام خواهد شد.
در دی 1400 هم گروه سنی 18 تا 24 سال واکسن را دریافت خواهند کرد.

آریا بانوhttp://www.banounews.ir/Fa/News/584010/کرونا--اعلام-جدول-زمانبندی-واکسیناسیون-عمومی-کرونا-در-ایران
بستن   چاپ