آریا بانو
70 درصد درآمد تبلیغات پخش مسابقه‌های ورزشی در اختیار صداوسیما!
چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 14:36:09
آریا بانو - ایرنا / نمایندگان مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف کردند: 30 درصددرآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را در اختیار وزارت ورزش و 70 درصد را به خود سازمان اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس در نوبت دوم نشست علنی دیروز سه شنبه در جریان بررسی هزینه ای لایحه بودجه 1400 با بندهای(ط) و(ک) و بند الحاقی تبصره 9 موافقت کردند.
در بند(ط) تبصره 9 آمده است:در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام کنند معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55- 530000 جدول شماره(9) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
بند(ک) تبصره 9 بدین شرح است: به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت 30 درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و 70 درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
­وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هر گونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

http://www.banounews.ir/Fa/News/535343/70-درصد-درآمد-تبلیغات-پخش-مسابقه‌های-ورزشی-در-اختیار-صداوسیما!
بستن   چاپ