آریا بانو
همدلی کنید تا فرزندانتان از ریل زندگی خارج نشوند
سه شنبه 12 اسفند 1399 - 17:39:15
آریا بانو - سیناپرس /در مورد اهمیت حمایت والدین از فرزندان و همراهی عاطفی با آن ها، همواره صحبت های مختلفی جریان داشته است. اما نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که ابراز حمایت همدلانه از فرزندان می تواند آن ها به خوبی در ریل زندگی و به دور از بزهکاری نگه دارد.
 بررسی های مطالعه جدید محققان آمریکایی و استرالیایی که روی نزدیک به 4000 کودک و نوجوان مدرسه ای انجام شده، نشان می دهد آن هایی که احساس می کنند از والدین و مراقبان خود حمایت همدلانه دریافت می دارند، از طیف وسیعی از رفتارهای بزهکارانه مانند ارتکاب جرم دور هستند.
این تحقیق که با استفاده از داده های نظرسنجی کودکان استرالیایی در طی یک دوره چهار ساله از زمان سنین 12 تا 17 سالگی انجام شده است، نشان می دهد که احساس دریافت همدلی والدین بسیار بیشتر از دریافت حمایت های معمول در شکل دهی چنین روحیه ای در کودکان و نوجوانان تاثیرگذار است.
علاوه بر این، یافته های جدید که اخیراً در نشریه Journal of Moral Education منتشر شده اند، نشان از آن دارند که والدین و مراقبینی که همدلی بیشتری را نسبت به فرزندان یا افراد تحت سرپرستی خود ابراز می کنند، رشد همدلی یا توانایی تشخیص و درک احساسات دیگران در کودکان و نوجوانان خود را افزایش می دهند.
با این حال، طبق این یافته ها حمایت شدید و غیراصولی والدین، ممکن است کار را برعکس کند و تمایل به چنین رفتاری را کاهش دهد. به گزارش سیناپرس، به بیان مجریان این پژوهش، «یافته های ما حاکی از آن هستند که حمایت والدین به آن گونه ای که توسط کودک درک می شود، نقش بسیار قابل توجهی در ایجاد همدلی در اوایل دوره جوانی و نوجوانی دارد».
البته آن ها اذعان داشته اند که عوامل دیگری مانند علاقه اجتماعی و عزت نفس نیز ممکن است در ایجاد ارتباط بین حمایت والدین و بزهکاری نوجوانان نقش داشته باشند که باید در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرند.

http://www.banounews.ir/Fa/News/534769/همدلی-کنید-تا-فرزندانتان-از-ریل-زندگی-خارج-نشوند
بستن   چاپ