آریا بانو

آخرين مطالب

گزینه مناسب برای تست هوش را انتخاب کنید گوناگون

گزینه مناسب برای تست هوش را انتخاب کنید
  بزرگنمايي:

آریا بانو -
گزینه مناسب برای تست هوش را انتخاب کنید
٥١
٠
خراسان / با توجه به اعداد داده شده در شکل بالا، گزینه مناسب را انتخاب کنید.
پاسخ تست هوش:
گزینه (1) در ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ، اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد داﺧﻞ رﺋﻮس دو ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوریم و از ﻫﻢ ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ، ﻋﺪد داﺧﻞ ﺷﺶ ضلعی ﺣﺎﺻﻞ می ﺷﻮد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield