آریا بانو

آخرين مطالب

"مخالفم پس من هستم" در بی‌ینال ونیز / اولین نمایش انفرادی یک هنرمند زن در پاویون اتریش فرهنگی هنری

  بزرگنمايي:

آریا بانو - "مخالفم پس من هستم" عنوان پروژه هنری، ریناته برتلمن (Renate Bertlmann) است که با کیوریتوری فیلیسیتا تون-هون‌اشتاین (Felicitas Thun-Hohenstein) در جیاردینی اثر منتخب ادراه فدرال اتریش در پنجاه و هشتمین بی‌ینال ونیز است.


سرویس تجسمی هنرآنلاین: "مخالفم پس من هستم" عنوان پروژه هنری، ریناته برتلمن (Renate Bertlmann) است که با کیوریتوری فیلیسیتا تون-هون‌اشتاین (Felicitas Thun-Hohenstein) که منتخب ادراه فدرال اتریش است در جیاردینی پنجاه و هشتمین بی‌ینال ونیز به نمایش درآمده است.
پاویون اتریش برای نخستین بار نمایش انفرادی یک هنرمند زن در تاریخ این غرفه را به نمایش گذاشته است. عنوان این پاویون از اصل فلسفی "من فکر می‌کنم، پس هستم" دکارت الهام گرفته شده است. برتلمن تلاش کرده برتری عقل را از بین ببرد و خود را در یک جهان‌بینی عصیانگر توصیف کند. با تصحیح بیشتر این اصل، با عبارت "من عاشقم، پس هستم" با حالت طعنه‌آمیزی به معماری پاویون اشاره می‌‎کند. این رفتار متناقض و ویرانگرانه، اصل رویکرد هنری او را به‌طور خلاصه بیان کرده است.
شکل و محتوای اینستالیشن ریناته برتلمن گل‌های رز است که در حیاط پاویون به نمایش درآمده و به مخاطبان اجازه می‌دهد تا حس دوگانگی وجود خود را تجربه کنند.
Array ( [10810] => Array ( [id] => 10810 [title] => پاویون کشور اتریش در ونیز [files] => 15 [lang] => fa [categoryTitle] => دسته بندی نشده [numberOfFiles] => 15 http://static1.honaronline.ir/thumbnail/kCpMZ3hORtgt/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yiFbo_9ZBmqy/1.jpg 310699 [creation] => 1398/03/21 ) ) [files] => Array ( [310699] => Array ( [id] => 310699 [unique] => kCpMZ3hORtgt [master_id] => 435898 [type] => 1 [description] => [title] => 1 [picture] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/kCpMZ3hORtgt/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yiFbo_9ZBmqy/1.jpg [thumbnail] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/kCpMZ3hORtgt/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yiFbo_9ZBmqy/1.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 586 [orginalHeight] => 586 [mimetype] => image/jpeg [name] => 1 [size] => 155021 [orginalWidth] => 870 [width] => 870 [view-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/kCpMZ3hORtgt/Oat4d8LqIa8,/1.jpg [view] => http://static1.honaronline.ir/servev2/kCpMZ3hORtgt/Oat4d8LqIa8,/1.jpg [download] => http://static1.honaronline.ir/servev2/kCpMZ3hORtgt/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/1.jpg [download-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/kCpMZ3hORtgt/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/1.jpg [view-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/kCpMZ3hORtgt/Oat4d8LqIa8,/1.jpg [download-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/kCpMZ3hORtgt/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/1.jpg ) [310700] => Array ( [id] => 310700 [unique] => gSDZ36LIgGBC [master_id] => 435899 [type] => 1 [description] => [title] => 3 [picture] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/gSDZ36LIgGBC/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yiFbo_9ZBmqy/3.jpg [thumbnail] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/gSDZ36LIgGBC/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yiFbo_9ZBmqy/3.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 579 [orginalHeight] => 579 [mimetype] => image/jpeg [name] => 3 [size] => 95396 [orginalWidth] => 870 [width] => 870 [view-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/gSDZ36LIgGBC/Oat4d8LqIa8,/3.jpg [view] => http://static2.honaronline.ir/servev2/gSDZ36LIgGBC/Oat4d8LqIa8,/3.jpg [download] => http://static2.honaronline.ir/servev2/gSDZ36LIgGBC/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/3.jpg [download-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/gSDZ36LIgGBC/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/3.jpg [view-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/gSDZ36LIgGBC/Oat4d8LqIa8,/3.jpg [download-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/gSDZ36LIgGBC/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/3.jpg ) [310701] => Array ( [id] => 310701 [unique] => 1IbFQ7Pjs8Tw [master_id] => 435900 [type] => 1 [description] => [title] => 13 [picture] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/1IbFQ7Pjs8Tw/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yiFbo_9ZBmqy/13.jpg [thumbnail] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/1IbFQ7Pjs8Tw/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yiFbo_9ZBmqy/13.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 540 [orginalHeight] => 540 [mimetype] => image/jpeg [name] => 13 [size] => 114559 [orginalWidth] => 960 [width] => 960 [view-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/1IbFQ7Pjs8Tw/Oat4d8LqIa8,/13.jpg [view] => http://static2.honaronline.ir/servev2/1IbFQ7Pjs8Tw/Oat4d8LqIa8,/13.jpg [download] => http://static2.honaronline.ir/servev2/1IbFQ7Pjs8Tw/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/13.jpg [download-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/1IbFQ7Pjs8Tw/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/13.jpg [view-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/1IbFQ7Pjs8Tw/Oat4d8LqIa8,/13.jpg [download-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/1IbFQ7Pjs8Tw/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/13.jpg ) [310702] => Array ( [id] => 310702 [unique] => UehRvTcTpkQk [master_id] => 435901 [type] => 1 [description] => [title] => 960 [picture] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/UehRvTcTpkQk/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/960.jpg [thumbnail] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/UehRvTcTpkQk/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/960.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 540 [orginalHeight] => 540 [mimetype] => image/jpeg [name] => 960 [size] => 45167 [orginalWidth] => 960 [width] => 960 [view-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/UehRvTcTpkQk/Oat4d8LqIa8,/960.jpg [view] => http://static2.honaronline.ir/servev2/UehRvTcTpkQk/Oat4d8LqIa8,/960.jpg [download] => http://static2.honaronline.ir/servev2/UehRvTcTpkQk/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/960.jpg [download-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/UehRvTcTpkQk/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/960.jpg [view-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/UehRvTcTpkQk/Oat4d8LqIa8,/960.jpg [download-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/UehRvTcTpkQk/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/960.jpg ) [310703] => Array ( [id] => 310703 [unique] => O34dtcZGDYgn [master_id] => 435902 [type] => 1 [description] => [title] => 1464017853 [picture] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/O34dtcZGDYgn/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/1464017853.jpg [thumbnail] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/O34dtcZGDYgn/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/1464017853.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 2365 [orginalHeight] => 2365 [mimetype] => image/jpeg [name] => 1464017853 [size] => 5682997 [orginalWidth] => 3543 [width] => 3543 [view-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/O34dtcZGDYgn/Oat4d8LqIa8,/1464017853.jpg [view] => http://static1.honaronline.ir/servev2/O34dtcZGDYgn/Oat4d8LqIa8,/1464017853.jpg [download] => http://static1.honaronline.ir/servev2/O34dtcZGDYgn/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/1464017853.jpg [download-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/O34dtcZGDYgn/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/1464017853.jpg [view-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/O34dtcZGDYgn/Oat4d8LqIa8,/1464017853.jpg [download-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/O34dtcZGDYgn/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/1464017853.jpg ) [310704] => Array ( [id] => 310704 [unique] => tj62y1fIYloJ [master_id] => 435903 [type] => 1 [description] => [title] => a4 [picture] => http://static3.honaronline.ir/thumbnail/tj62y1fIYloJ/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/a4.jpg [thumbnail] => http://static3.honaronline.ir/thumbnail/tj62y1fIYloJ/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/a4.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 596 [orginalHeight] => 596 [mimetype] => image/jpeg [name] => a4 [size] => 40265 [orginalWidth] => 870 [width] => 870 [view-old] => http://static3.honaronline.ir/serve/tj62y1fIYloJ/Oat4d8LqIa8,/a4.jpg [view] => http://static3.honaronline.ir/servev2/tj62y1fIYloJ/Oat4d8LqIa8,/a4.jpg [download] => http://static3.honaronline.ir/servev2/tj62y1fIYloJ/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a4.jpg [download-old] => http://static3.honaronline.ir/serve/tj62y1fIYloJ/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a4.jpg [view-v2] => http://static3.honaronline.ir/servev2/tj62y1fIYloJ/Oat4d8LqIa8,/a4.jpg [download-v2] => http://static3.honaronline.ir/servev2/tj62y1fIYloJ/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a4.jpg ) [310705] => Array ( [id] => 310705 [unique] => pWrZsRtrOXsD [master_id] => 435904 [type] => 1 [description] => [title] => a6 [picture] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/pWrZsRtrOXsD/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/a6.jpg [thumbnail] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/pWrZsRtrOXsD/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/a6.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 579 [orginalHeight] => 579 [mimetype] => image/jpeg [name] => a6 [size] => 147901 [orginalWidth] => 870 [width] => 870 [view-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/pWrZsRtrOXsD/Oat4d8LqIa8,/a6.jpg [view] => http://static2.honaronline.ir/servev2/pWrZsRtrOXsD/Oat4d8LqIa8,/a6.jpg [download] => http://static2.honaronline.ir/servev2/pWrZsRtrOXsD/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a6.jpg [download-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/pWrZsRtrOXsD/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a6.jpg [view-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/pWrZsRtrOXsD/Oat4d8LqIa8,/a6.jpg [download-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/pWrZsRtrOXsD/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a6.jpg ) [310706] => Array ( [id] => 310706 [unique] => QYZHjHUAo4yz [master_id] => 435905 [type] => 1 [description] => [title] => a9 [picture] => http://static3.honaronline.ir/thumbnail/QYZHjHUAo4yz/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/a9.jpg [thumbnail] => http://static3.honaronline.ir/thumbnail/QYZHjHUAo4yz/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/a9.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 627 [orginalHeight] => 627 [mimetype] => image/jpeg [name] => a9 [size] => 179255 [orginalWidth] => 940 [width] => 940 [view-old] => http://static3.honaronline.ir/serve/QYZHjHUAo4yz/Oat4d8LqIa8,/a9.jpg [view] => http://static3.honaronline.ir/servev2/QYZHjHUAo4yz/Oat4d8LqIa8,/a9.jpg [download] => http://static3.honaronline.ir/servev2/QYZHjHUAo4yz/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a9.jpg [download-old] => http://static3.honaronline.ir/serve/QYZHjHUAo4yz/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a9.jpg [view-v2] => http://static3.honaronline.ir/servev2/QYZHjHUAo4yz/Oat4d8LqIa8,/a9.jpg [download-v2] => http://static3.honaronline.ir/servev2/QYZHjHUAo4yz/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a9.jpg ) [310707] => Array ( [id] => 310707 [unique] => fIPLnI2V0FHR [master_id] => 435906 [type] => 1 [description] => [title] => a11 [picture] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/fIPLnI2V0FHR/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/a11.jpg [thumbnail] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/fIPLnI2V0FHR/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/a11.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 830 [orginalHeight] => 830 [mimetype] => image/jpeg [name] => a11 [size] => 29616 [orginalWidth] => 830 [width] => 830 [view-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/fIPLnI2V0FHR/Oat4d8LqIa8,/a11.jpg [view] => http://static2.honaronline.ir/servev2/fIPLnI2V0FHR/Oat4d8LqIa8,/a11.jpg [download] => http://static2.honaronline.ir/servev2/fIPLnI2V0FHR/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a11.jpg [download-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/fIPLnI2V0FHR/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a11.jpg [view-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/fIPLnI2V0FHR/Oat4d8LqIa8,/a11.jpg [download-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/fIPLnI2V0FHR/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/a11.jpg ) [310708] => Array ( [id] => 310708 [unique] => IN535idONh3t [master_id] => 435907 [type] => 1 [description] => [title] => b4 [picture] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/IN535idONh3t/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/b4.jpg [thumbnail] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/IN535idONh3t/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/b4.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => png [height] => 221 [orginalHeight] => 221 [mimetype] => image/png [name] => b4 [size] => 293513 [orginalWidth] => 753 [width] => 753 [view-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/IN535idONh3t/Oat4d8LqIa8,/b4.png [view] => http://static1.honaronline.ir/servev2/IN535idONh3t/Oat4d8LqIa8,/b4.png [download] => http://static1.honaronline.ir/servev2/IN535idONh3t/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/b4.png [download-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/IN535idONh3t/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/b4.png [view-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/IN535idONh3t/Oat4d8LqIa8,/b4.png [download-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/IN535idONh3t/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/b4.png ) [310709] => Array ( [id] => 310709 [unique] => EWtRGpkRcQIg [master_id] => 435908 [type] => 1 [description] => [title] => Dessert_-_1999_-FRIEZE [picture] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/EWtRGpkRcQIg/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/Dessert_-_1999_-FRIEZE.jpg [thumbnail] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/EWtRGpkRcQIg/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/Dessert_-_1999_-FRIEZE.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpeg [height] => 959 [orginalHeight] => 959 [mimetype] => image/jpeg [name] => Dessert_-_1999_-FRIEZE [size] => 143996 [orginalWidth] => 1280 [width] => 1280 [view-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/EWtRGpkRcQIg/Oat4d8LqIa8,/Dessert_-_1999_-FRIEZE.jpeg [view] => http://static1.honaronline.ir/servev2/EWtRGpkRcQIg/Oat4d8LqIa8,/Dessert_-_1999_-FRIEZE.jpeg [download] => http://static1.honaronline.ir/servev2/EWtRGpkRcQIg/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/Dessert_-_1999_-FRIEZE.jpeg [download-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/EWtRGpkRcQIg/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/Dessert_-_1999_-FRIEZE.jpeg [view-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/EWtRGpkRcQIg/Oat4d8LqIa8,/Dessert_-_1999_-FRIEZE.jpeg [download-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/EWtRGpkRcQIg/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/Dessert_-_1999_-FRIEZE.jpeg ) [310710] => Array ( [id] => 310710 [unique] => vnejCxPAWdmG [master_id] => 435909 [type] => 1 [description] => [title] => i2 [picture] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/vnejCxPAWdmG/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/i2.jpg [thumbnail] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/vnejCxPAWdmG/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/i2.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 581 [orginalHeight] => 581 [mimetype] => image/jpeg [name] => i2 [size] => 62370 [orginalWidth] => 870 [width] => 870 [view-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/vnejCxPAWdmG/Oat4d8LqIa8,/i2.jpg [view] => http://static1.honaronline.ir/servev2/vnejCxPAWdmG/Oat4d8LqIa8,/i2.jpg [download] => http://static1.honaronline.ir/servev2/vnejCxPAWdmG/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/i2.jpg [download-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/vnejCxPAWdmG/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/i2.jpg [view-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/vnejCxPAWdmG/Oat4d8LqIa8,/i2.jpg [download-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/vnejCxPAWdmG/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/i2.jpg ) [310711] => Array ( [id] => 310711 [unique] => zzIX66xhzySo [master_id] => 435910 [type] => 1 [description] => [title] => image [picture] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/zzIX66xhzySo/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/image.jpg [thumbnail] => http://static2.honaronline.ir/thumbnail/zzIX66xhzySo/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/image.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 709 [orginalHeight] => 709 [mimetype] => image/jpeg [name] => image [size] => 578650 [orginalWidth] => 1036 [width] => 1036 [view-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/zzIX66xhzySo/Oat4d8LqIa8,/image.jpg [view] => http://static2.honaronline.ir/servev2/zzIX66xhzySo/Oat4d8LqIa8,/image.jpg [download] => http://static2.honaronline.ir/servev2/zzIX66xhzySo/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/image.jpg [download-old] => http://static2.honaronline.ir/serve/zzIX66xhzySo/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/image.jpg [view-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/zzIX66xhzySo/Oat4d8LqIa8,/image.jpg [download-v2] => http://static2.honaronline.ir/servev2/zzIX66xhzySo/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/image.jpg ) [310712] => Array ( [id] => 310712 [unique] => BN0QcHcgTtR3 [master_id] => 435911 [type] => 1 [description] => [title] => imageformatservlet [picture] => http://static3.honaronline.ir/thumbnail/BN0QcHcgTtR3/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/imageformatservlet.jpg [thumbnail] => http://static3.honaronline.ir/thumbnail/BN0QcHcgTtR3/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/imageformatservlet.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 540 [orginalHeight] => 540 [mimetype] => image/jpeg [name] => imageformatservlet [size] => 345905 [orginalWidth] => 747 [width] => 747 [view-old] => http://static3.honaronline.ir/serve/BN0QcHcgTtR3/Oat4d8LqIa8,/imageformatservlet.jpg [view] => http://static3.honaronline.ir/servev2/BN0QcHcgTtR3/Oat4d8LqIa8,/imageformatservlet.jpg [download] => http://static3.honaronline.ir/servev2/BN0QcHcgTtR3/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/imageformatservlet.jpg [download-old] => http://static3.honaronline.ir/serve/BN0QcHcgTtR3/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/imageformatservlet.jpg [view-v2] => http://static3.honaronline.ir/servev2/BN0QcHcgTtR3/Oat4d8LqIa8,/imageformatservlet.jpg [download-v2] => http://static3.honaronline.ir/servev2/BN0QcHcgTtR3/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/imageformatservlet.jpg ) [310713] => Array ( [id] => 310713 [unique] => 1za1GLnNLJ7y [master_id] => 435912 [type] => 1 [description] => [title] => Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G [picture] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/1za1GLnNLJ7y/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G.jpg [thumbnail] => http://static1.honaronline.ir/thumbnail/1za1GLnNLJ7y/o42R8HwYHNFL-FThqBASfwEvA-5tpYp8AkJ9sWCFOtUgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yrTZnIPJpZgb/Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G.jpg [server] => 3 [videoPreviewAnimation] => [videoThumbnail] => [duration] => [extension] => jpg [height] => 533 [orginalHeight] => 533 [mimetype] => image/jpeg [name] => Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G [size] => 314302 [orginalWidth] => 800 [width] => 800 [view-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/1za1GLnNLJ7y/Oat4d8LqIa8,/Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G.jpg [view] => http://static1.honaronline.ir/servev2/1za1GLnNLJ7y/Oat4d8LqIa8,/Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G.jpg [download] => http://static1.honaronline.ir/servev2/1za1GLnNLJ7y/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G.jpg [download-old] => http://static1.honaronline.ir/serve/1za1GLnNLJ7y/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G.jpg [view-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/1za1GLnNLJ7y/Oat4d8LqIa8,/Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G.jpg [download-v2] => http://static1.honaronline.ir/servev2/1za1GLnNLJ7y/1N9tRJb2yc-LeZ7lU0QoYEbuZiAZ2lKb2CkizeDhtRY,/Renate-Bertlmann_1-c-Irina-G.jpg ) ) ) -->


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آمار عجیب مسی؛ بدترین و بهترین!

چرا فرهاد مجیدی به کنفرانس مطبوعاتی نمی‌رود؟

فرهاد وعده‌هایش را عملی می‌کند؟

فاصله پرسپولیس تا پوکر قهرمانی

خلاصه‌بازی اتلتیکومادرید 1 - بتیس 0

مصاحبه گل‌محمدی درباره شرایط پرسپولیس

درگیری‌های شدید در حاشیه بازی جنجالی پیکان - گل‌گهر

خلاصه‌بازی یوونتوس 2 - آتالانتا 2

خلاصه‌بازی برایتون 0 - منچسترسیتی 5

خلاصه‌بازی صنعت نفت 1 - نساجی 1

خلاصه‌بازی سپاهان 1 - پارس‌جنوبی 1

خلاصه‌بازی لیورپول 1 - برنلی 1

خلاصه‌بازی شهرخودرو 1 - سایپا 1

دیاباته گوش اسدی را برید!

خلاصه‌بازی شفیلدیونایتد 3 - چلسی 0

واکنش ویدال به قهرمان نشدن بارسلونا در لالیگا

خلاصه‌بازی استقلال 0 - تراکتور 0

روزهای بی‌فروغ ستاره استقلال

اکبر ایمانی؛ ریسک بزرگ در بازی بزرگ

در چه صورتی اوبامیانگ آرسنالی باقی می‌ماند؟

بی‌شک چلسی بهترین باشگاه دنیاست

لیورپول و رکوردی که بالاخره شکست

لالیگا/ پیروزی تیم 10 نفره سیمئونه

تیم لیگ برتری، مقصد جدید پاشازاده

سری آ ایتالیا/ رونالدو ناجی یوونتوس شد

اعتراض شدید شجاعی در شب گوش‌بری شیخ!

نقد داوری دیدار بزرگ هفته؛ اشتباه اکرمی چه بود؟

آنقدر بدهکاریم که حالا حالاها باید جبران کنیم

3 هفته سرنوشت‌ساز در انتظار آلابا

هم نایب رئیس و هم سرمربی؟

حسرت فرهاد

لیگ در خدمت پرسپولیس!

یاقوت سرخ

روش پختن نخود فرنگی

لیگ جزیره/ نایب‌قهرمانی منچسترسیتی قطعی شد

زنگ خطر برای بارسلونا

مزد ترس!

جنگ سرد سهمیه

سقف خانه تان چکه نکند

برخی بازیکنانمان از جان و دل مایه نمی‌گذارند

هر تیر 1/5 میلیون تومان!

ترین‌های هفته بیست‌وچهارم لیگ برتر

زانو زدن فرهاد در روزی که استقلال دوباره ایستاد

رسمی؛ مسی به ژاوی رسید

2 صحنه مشکوک بازی بارسلونا

می‌خواستم مسی را تعویض کنم اما....

استقلال فاکتوری برای موفقیت ندارد

طراحی ماسک ویژه برای مبارزه در ایام کرونایی

سری آ ایتالیا/ پیروزی پرگل رم

لالیگا/ بارسلونا کورسوی امیدش را زنده نگه داشت