آریا بانو

آخرين مطالب

آشنایی با برخی از قوانین در مورد مجازات های مزاحمت برای زنان اجتماعي

آشنایی با برخی از قوانین در مورد مجازات های مزاحمت برای زنان
  بزرگنمايي:

آریا بانو - زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انجام امورات جامعه و نیز پذیرش مسئولیت‌های مهم و ساخت آینده کشور برخوردار هستند. از همین روی حفظ کرامت انسانی آنان و بهره مندی آنان از تمامی مزایای قانونی در ماده 7 منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش بانو نیوز ، قشر گسترده و مهم نیز مطابق اصل بیستم قانون اساسی همواره در حمایت و توجه ویژه قانونگذار قرار دارند. فلذا قوانین مختلف حمایت خود از آنان را به شکل‌ها و انحاء مختلف ابراز داشته و به منظور حفظ حقوق زنان از جمله حقوق شهروندی آنان و نیز جلوگیری از نقض آن مجازات‌هایی را نیز درنظر گرفته است. این در حالی است که علاوه بر آنچه گفته شد قانون اساسی دولت را نیز بر طبق آنچه در اصل 21 آمده است، موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات کرده است.
در همین راستا تامین همه جانبه حقوق زنان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای آنان در بند 14 اصل سوم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
درحالیکه علاوه بر دولت قوه قضائیه نیز مطابق اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی زنان و افراد شده و مکلف به تعقیب و مجازات مجرمان و متعرضان به زنان و افراد شده است؛ بنابراین باید بیان داشت در صورت تعرض به امنیت زنان، آنان حق دارند در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به دستور ماده 14 منشور حقوق شهروندی به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند و مراجع و مأموران مذکور نیز باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض و تهدیدی که متوجه آنان شده است خدمات قانونی خود را ارائه دهند.
مطابق ماده 91 منشور حقوق شهروندی حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی برخوردار باشند. همچنین مطابق ماده 103 منشور حقوق شهروندی حق زنان در برخورداری از مشارکت و حضور در فضا‌ها و مراکز عمومی مورد تاکید قرار گرفته است. پس هر آنچه سبب شود این مشارکت و حضور در مراکز عمومی مورد خدشه و خلل واقع شود با واکنش قانون روبرو خواهد شد. چه اینکه تعرض به حیثیت و تمامیت زنان در معابر و امکان عمومی می‌تواند سرخوردگی، انزوا و گوشه گیری آنان و ترس از حضور در اجتماع را در پی داشته باشد. ضمناً حق مصونیت زنان از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران و نیز مصونیت از ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و رفع آن‌ها در بند‌های 61 و 62 منشور حقوق زنان شناسایی شده است.
در همین راستا حمایت دیگر قانونگذار از زنان و اطفال به عنوان شهروندان جامعه، جرم انگاری و وضع مجازات برای کسانی است که برای آنان در معابر عمومی و خیابان‌ها مزاحمت ایجاد کرده و یا از طریق توهین و فحاشی موجب آزار و اذیت زنان و اطفال می‌گردند. این امر در ماده 619 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به شرح ذیل جرم انگاری گردیده است:
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مطابق این مقرره مکان وقوع جرم مزاحمت برای زنان و اطفال مهم بوده و جرم موضوع ماده زمانی تحقق می‌یابد که مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر رخ داده باشد؛ بنابراین اگر این اعمال در معابر و اماکن عمومی نباشد از شمول این ماده خارج است. از طرف دیگر جرایم موضوع این ماده مزاحمت و توهین است که با الفاظ و حرکات خلاف شئون نیز واقع می‌شود.
این در حالی است که همواره این امکان مورد توجه بوده که زنان و نیز خانواده‌ها به جهت ترس از شکایت یا متهم، و یا ترس از ریخته شدن آبروی خود اقدام به شکایت نمی‌کنند. از همین روی قانونگذار به درستی و در راستای حمایت حداکثری خود از زنان و اطفال، مطابق مواد 103 و 104قانون مجازات اسلامی، این جرایم را غیر قابل گذشت دانسته است.
جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات، تاثیری ندارد.
اما چنانچه زنی بخواهد اقدام به شکایت از فرد مزاحم کند همانطور که گفته شد همواره این احتمال وجود خواهد داشت که با تهدید یا مزاحمت از ناحیه متهم با هدف منصرف کردن زن از شکایت روبرو گردد؛ بخصوص آنکه در بسیاری از موارد در میان گذاشتن موضوع با خانواده برای زنان سخت است.
در بند 74 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 بر حق برخورداری زنان آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی از حمایت‌های مناسب اشاره شده است؛ بنابراین قانونگذار در راستای حمایت از زنان بزه دیده در ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری، ترتیبی را اتخاذ کرده تا اطلاعات مربوط به هویت و اقامتگاه زنان بزه دیده توسط ضابطان دادگستری فاش نگردد. مطابق این مقرره، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است و عدم رعایت ترتیب گفته شده توسط ضابطان مطابق ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
فلسفه وضع این مقرره نیز همانطور که گفته شد علاوه بر حمایت از بزده دیده، حمایت از شهود و مطلعان نیز است تا مبادا از سوی متهم یا نزدیکان و دوستان او مورد آزار و صدمه و تهدید قرار گیرند. چه اینکه بواسطه آنکه جرم در اماکن و معابر عمومی اتفاق می‌افتد از جمله ادله مهم و اثرگذار در اثبات ادعا و ثبوت جرم شهادت شهود می‌باشد؛ بنابراین همانطور که ممکن است زنان بزه دیده با خطر تهدید و صدمه از جانب متهم روبرو گردند، این خطرات برای شهود و مطلعان نیز وجود خواهد داشت که می‌تواند به این نتیجه منتهی شود که شهود از ادای شهادت به لحاظ ترس گفته شده امتناع ورزند و اثبات جرم برای شاکی سخت گردد.
از همین روی قانونگذار حمایت خود از شهود و مطلعان زنان بزه دیده را نیز برقرار داشته و در مقرره‌ای دیگر امکان عدم مواجهه حضوری شاهد با متهم را نیز پیش بینی کرده و بازپرس یا دادگاه را حسب مورد مکلف به رعایت آن کرده است.
مطابق ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
در تبصره 1 ماده مذکور نیز چنین آمده است: در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل: آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند.
از طرف دیگر قانونگذار صراحتاً حرکات خلاف شئون و حیثیت زنان و اطفال را نیز جرم انگاری و توهین از نوع مشدده تلقی کرده است. لازم به ذکر است به کار بردن الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده 619 شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده است قابل مجازات می‌باشد.
قانونگذار به امکان صدور قرار بازداشت موقت این دست مجرمان نیز اشاره داشته است. بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی در حقوق کیفری ایران، به معنای سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی یا پس از آن، توسط مقام صالح قضایی است.
اهمیت بحث در اینجاست که بیان کنیم در حقوق کیفری ایران در آغاز، اصل بر اختیاری بودن قرار بازداشت موقت بود در حالی که قانونگذار در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت را جایز ندانسته مگر در موارد مقرر در بند‌های این ماده و با وجود شرایط مقرر در ماده 238 از همان قانون که امکان صدور توسط بازپرس یا مقام صالح قضایی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین بابد بیان داشت با توجه به ماده 237 و در صورت وجود یکی از شرایط مقرر در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی خاص که دلایل، قراین و امارات کافی، بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، جایز است.
از جمله مواردی که بازپرس می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند مطابق بند ت. ماده 237، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود است.
انتهای متن/*


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بررسی جزئیات «توزیع متادون در داروخانه‌ها»

لحظه نجات جان کودک از مرگ حتمی

صحبت های دردناک مردم زلزله زده آذربایجان شرقی

هشدار درباره احتمال سونامی در نوار شمالی کشور

مالباختگانی که رمزپویا نداشتند

سارق اموال جوان اسپانیایی در تهران دستگیر شد

سنگینی سایه شوم ساخت و سازهای غیر مجاز

جدیدترین مدل های زمستانه برای لاک ناخن

خون داریم

خوش خبری برای کسانی که می خواهند خودروی خود را گازسوز کنند

ماجرای جنجال کانون وکلا

شما 500 میلیون پیدا کنید، چه می کنید؟

آمار کشف مواد مخدر در کشور از ابتدای سال تا کنون

واکنش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبر حذف زبان انگلیسی

رای مهم دیوان عالی کشور در مورد دیه زن و مرد

ماجرای پاکبانی که کیف حاوی 500 میلیون تومان پول را پیدا کرد

مدل مویی جدید برای عروسی و مجالس مهمانی

مواظب کلاهبرداری به نام رمزهای های دوم بانکی باشید

اقدام تحسین برانگیز آتش‌نشانی

مدارس چند استان فردا تعطیل شد

شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی می شود؟

عمل جراحی عجیب در بیرجند!

یعنی چی داره در گوشش میگه؟

ادعای آب‌سوز کردن خودروها / پایان مهلت ثبت‌نام در سایت بسته معیشتی

انتقال 6 راس گورخر به پارک ملی سیاه‌کوه اردکان

فداکاری مردم یک روستا در نجات جان سرنشینان خودرو

آخرین آمار رسمی فوتی های آنفلوآنزا در کشور

تکذیب فوت کودک ایلامی بر اثر ابتلا به آنفلو‌آنزا

مدارس استان قم فردا و پس فردا تعطیل شد

این صحنه جان 8 نفر را گرفت

رونمایی از سند ارتقای وضعیت زنان استان خوزستان

آخرین مناجات‌خوانی مرحوم موسوی قهار در حضور رهبرانقلاب

رئیس پلیس فتا: رمز پویا را هرچه زودتر فعال کنید

کودک آزاری چیست و چه عواقبی دارد؟

ورزشکار نابینای کازرونی و پنج سال انتظار پاداش

اعتراض جالب دختر8 ساله در مادرید به تغییرات آب و هوایی!

کلاهبرداران اینترنتی به رمز پویا هم رحم نکردند

بارش باران و برف ادامه دارد

طراحی های فوق العاده ناخن با چند رنگ لاک

به بن‌بست رسیدن سیاست‌ها در زمینه ازدواج

از شورای شهر تا نخست‌وزیری؛ سرگذشت جوانترین نخست‌وزیر جهان

پاسخ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سوالی در حوزه آموزش عالی

تب آنفلوآنزا خوابید!

جرایم سایبری کشور در چه حوزه ای روی می‌ دهد

ضارب وکیل حامی محیط زیست دستگیر شد

اعتراض جالب زوروی 8 ساله در مادرید به تغییرات آب و هوایی!

پشیمانیِ زنی که تغییر جنسیت داد

جملات عاشقانه که زنان را مجذوب می کند

جادوی دکمه ها در دستان شما

شلغم، معجزه طبیعت در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها